JC Spock, Georgia's View 1, 12" x 24", mixed media on panel

634 Canyon Road/Santa Fe, NM 87501

505.986.1245